wyszukiwanie zaawansowane
» Reklamacje i zwroty

Autorzy

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Reklamacje i zwroty

Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Panel klienta / Reklamacje” (https://pasjawksiazkach.pl/panel-klienta.html) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
A. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
B. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
C. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
D. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Wzór formularza reklamacyjnego:
Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
2. Adres: ...............
3. Data dokonania zakupu: ...............
4. Nazwa towaru: ...............
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
6. Cena brutto: ...............
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...............
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ............

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)


Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Dotyczy paragonu / faktury VAT nr: ...............
Imię, nazwisko, adres Klienta: ...............
Miejscowość, data: ...............
Nazwa towaru: ...............
Cena brutto: ...............
Ilość zwracanego towaru: ...............

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym slawmir.com.pl , gdyż (niepotrzebne skreślić):
- dostawa jest niezgodna z zamówieniem
- towar jest niezgodny z opisem
- nie chcę podawać przyczyny rezygnacji z zakupu

Uwagi: ...............

Proszę o (niepotrzebne skreślić):
- zwrot gotówki przekazem pocztowym na adres: ...............
- zwrot gotówki na następujące konto: ...............

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na własny koszt.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl